ZIELONY PUNKT

logo zp z rkaZIELONY PUNKT (Der Grüne Punkt) to jeden z najczęściej i najchętniej stosowanych przez przedsiębiorców znaków towarowych na świecie.

CO OZNACZA?

Umieszczony na opakowaniu oznacza, że producent wsparł finansowo budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, tworzonego przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. w Polsce.

KTO MOŻE POSŁUGIWAĆ SIĘ WIZERUNKIEM ZASTRZEŻONEGO ZNAKU TOWAROWEGO ZIELONY PUNKT?

Każdy przedsiębiorca, który otrzymał od nas licencję na użytkowanie znaku na terenie Polski. Podstawowym warunkiem otrzymania licencji jest realizacja obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6_Zielony_blueZIELONY PUNKT:

PunktorStrzalkaGreenprzycietaJest symbolem odpowiedzialności przedsiębiorcy za środowisko

PunktorStrzalkaGreenprzycietaPozycjonuje przedsiębiorcę jako nowoczesnego

PunktorStrzalkaGreenprzycietaWpływa na wybór produktu przez konsumenta

PunktorStrzalkaGreenprzycietaPomaga przedsiębiorcy funkcjonować na zagranicznych rynkach

 

DLACZEGO WARTO?

Rekopol_ZielPunkt_str17

Zachęcamy przedsiębiorców do umieszczania na swoich opakowaniach Zielonego Punktu wraz z oznaczeniem ® wskazującym, iż jest to zastrzeżony znak towarowy. Tym samym nie tylko producent ale i produkt zyskuje w oczach konsumentów.