REALIZACJA OBOWIĄZKÓW

REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A.:

PunktorStrzalkaGreenprzycietaZrealizuje Twój obowiązek odzysku i recyklingu więcej/zwiń

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wynika z art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi . Możesz realizować wspomniany obowiązek samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

PunktorStrzalkaGreenprzycietaZaplanuje Twoje działania w tym zakresie w perspektywie najbliższych kilkunastu lat zgodnie z nowymi regulacjami UE

PunktorStrzalkaGreenprzycietaPrzeprowadzi lub wesprze Cię w działaniach związanych z edukacją ekologiczną więcej/zwiń

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych wynika z art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Możesz realizować wspomniany obowiązek samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Rekopol prowadzi publiczne kampanie edukacyjne w ramach umowy podstawowej na realizację obowiązku odzysku i recyklingu bądź na podstawie oddzielnej umowy.

PunktorStrzalkaGreenprzycietaW Twoim imieniu złoży sprawozdanie do marszałka o zrealizowaniu obowiązku odzysku i recyklingu opakowań

Twój obowiązek zrealizujemy w 100% niezależnie od ilości i rodzaju materiałów opakowaniowych wprowadzanych na rynek.

JAK REALIZUJEMY OBOWIĄZEK?

schemat

 

1_Proponujemy_blueZgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi od stycznia 2014 r. nie możemy realizować za Ciebie obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych. Proponujemy jednak współprace z wybranymi izbami gospodarczymi oraz oferujemy wsparcie w zakresie edukacji ekologicznej oraz sprawozdawczości.