DORADZTWO KRAJOWE

2_Oferujemy_blueCO OFERUJEMY?

PunktorStrzalkaGreenprzycietaDoradztwo w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi w celu optymalizacji kosztów

PunktorStrzalkaGreenprzycietaOpracowanie strategii gospodarki odpadami opakowaniowymi i realizacji obowiązku odzysku i recyklingu w odniesieniu do perspektyw 2020 i 2030 poprzez indywidualne konsultacje i specjalistyczne raporty, szkolenia i seminaria oraz audyt produktowy więcej/zwiń

Jako przedsiębiorca wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach jesteś zobowiązany do:

  • Prowadzenia samodzielnie ewidencji obejmującej informacje o masie opakowań, które zostały wprowadzone na rynek
  • Przygotowania i terminowego złożenia marszałkowi województwa stosownych sprawozdań

Dzięki audytowi produktowemu, który przeprowadzą nasi eksperci dowiesz się, które opakowania i w jakiej ilości podlegają obowiązkowi odzysku i recyklingu.

Oferujemy:

  • Przegląd środowiskowy przedsiębiorstwa pod kątem wprowadzonych na rynek krajowy opakowań
  • Wyliczenie masy opakowań i wskazanie optymalnej metody rozliczania z organizacją odzysku opakowań
  • Sprawdzenie, czy ewidencja opakowań, którą prowadzisz jest prawidłowa i czy sprawozdania o gospodarce z ostatnich 5 lat są kompletne i właściwie przygotowane

Podsumowaniem audytu jest raport i certyfikat przejścia audytu.

PunktorStrzalkaGreenprzycietaPrzygotowanie przewidzianych Ustawą obowiązków sprawozdawczych