OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

ZAPISY W PRAWIE OPAKOWANIOWYM OBOWIĄZUJĄ KAŻDEGO PRZEDSIĘBIORCĘ, KTÓRY WPROWADZA NA RYNEK POLSKI PRODUKTY W OPAKOWANIACH, tj. :

PunktorStrzalkaGreenprzycietaProducenta

PunktorStrzalkaGreenprzycietaImportera lub wewnątrzwspólnotowego nabywcę

PunktorStrzalkaGreenprzycietaDystrybutora

PunktorStrzalkaGreenprzycietaPrzedsiębiorcę, który zlecił wytworzenie produktu

PunktorStrzalkaGreenprzycietaPrzedsiębiorcę, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę

PunktorStrzalkaGreenprzycietaProwadzącego jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 i sprzedającego produkty pakowane w tych jednostkach

PunktorStrzalkaGreenprzycietaProwadzącego więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni powyżej 500 m2 i sprzedającego produkty tam pakowane

grafika_obowiazki_przedsiebiorcy

JEŚLI TWOJA FIRMA WPROWADZA NA RYNEK PRODUKTY W OPAKOWANIACH, JESTEŚ ZOBLIGOWANY DO:

PunktorStrzalkaGreenprzycietaZapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak ten, w którym wprowadziłeś produkty na rynekwięcej/zwiń

Przedsiębiorca zobowiązany jest do odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z:

  • opakowań z papieru i tektury
  • opakowań z tworzyw sztucznych
  • opakowań z aluminium
  • opakowań ze szkła
  • opakowań ze stali, w tym blachy stalowej
  • opakowań z drewna
  • opakowań wielomateriałowych*
  • opakowań po środkach niebezpiecznych*

PRZYKŁAD

Jeśli wprowadzasz produkt opakowany w woreczek foliowy, transportowany w kartonach owiniętych folią stretch umieszczonych na paletach drewnianych jesteś zobowiązany do odzysku i recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz drewna (jeśli są to nowe palety zakupione w kraju bądź pochodzą z importu i nie wyjechały z kraju w tym samym roku kalendarzowym)

*Zgodnie z art. 18 i art. 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzając do obrotu produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne wykonujesz obowiązki związane z gospodarowaniem odpadami opakowaniowymi samodzielnie albo przez przystąpienie do porozumienia zawieranego przez organizację samorządu gospodarczego („Izbę”). Oznacza to, m.in., iż od 1 stycznia 2014 roku współpraca z nami w zakresie opakowań wielomateriałowych i opakowań po środkach niebezpiecznych dotyczyć może wyłącznie realizacji obowiązków edukacji ekologicznej oraz sprawozdawczości.

PunktorStrzalkaGreenprzycietaProwadzenia publicznych kampanii edukacyjnych tj. wszelkich działań mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwawięcej/zwiń

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzając produkty w opakowaniach jesteś zobowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

  • W przypadku samodzielnej realizacji powyższego obowiązku jesteś zobowiązany przekazać na ten cel lub wpłacić na rachunek NFOŚiGW co najmniej 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.
  • Organizacja Odzysku Opakowań przejmując Twój obowiązek zobowiązana jest przekazać na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5 % przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu przejęcia jego realizacji.

Obowiązek ten spoczywa również na wprowadzających produkty w opakowaniach poniżej 1 Mg oraz wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne.

PunktorStrzalkaGreenprzycietaProwadzenia ewidencji obejmującej informacje o masie opakowań, w których wprowadziłeś do obrotu produkty (informacje zawarte w ewidencji jesteś obowiązany przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą)

PunktorStrzalkaGreenprzycietaSkładania sprawozdań do marszałka województwa

kary