Rekopol » Sprawozdanie za rok 2021 – realizacja obowiązku przez przedsiębiorców

Sprawozdanie za rok 2021 – realizacja obowiązku przez przedsiębiorców

Pomimo szeroko zakrojonych działań legislacyjnych, obejmujących również zmiany ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przyszły rok wymaga od przedsiębiorców oraz organizacji odzysku opakowań przesłania sprawozdania za rok 2021 na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że tak jak dotychczas, należy przekazać informacje o rzeczywistej ilości opakowań wprowadzonych wraz z produktem do obrotu w roku 2021. Klienci Rekopolu przekazują tą informacje poprzez Portal Klienta, do którego każdy przedsiębiorca ma indywidualny dostąp.  Do końca roku jest jeszcze czas, aby odnaleźć dane do logowania do Portalu lub w przypadku utraty danych do logowania, zwrócić się do Rekopolu o nadanie nowych uprawnień. Informacje o wprowadzonych opakowaniach wielomateriałowych lub opakowaniach po środkach  niebezpiecznych przekazuje się do Izby Gospodarczej, z którą przedsiębiorca ma umowę na realizowanie zadań wynikających z przystąpienia do porozumienia z marszałkiem województwa w zakresie utworzenia systemu zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych.

Obowiązkowi odzysku\recyklingu podlegają, zgodnie z ustawą, opakowania zbiorcze, jednostkowe i transportowe, należy więc przekazywać informacje o całkowitej masie wszystkich opakowań wprowadzonych wraz z produktem do obrotu. Przypominamy, że za wprowadzenie do obrotu uważa się też każdy import lub wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, również na potrzeby własne.

Aby poprawnie zrealizować obowiązek odzysku\recyklingu za rok 2021, jeszcze w tym roku należy przekazać  Rekopolowi informacje o rozpoczęciu wprowadzania produktów w nowym rodzaju opakowań , to znaczy  w opakowaniach z surowca, który nie by wprowadzany w roku ubiegłym (należy to zrobić najpóźniej do dnia 7 stycznia 2022 roku). Informacje o pozostałych opakowaniach przekazuje się do końca stycznia 2022 roku.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij