Rekopol » Rozszerzona odpowiedzialność producenta wspierana przez ponad 150 podmiotów.

Rozszerzona odpowiedzialność producenta wspierana przez ponad 150 podmiotów.

Polski Pakt Plastikowy udostępnił opublikowany przez Fundację Ellen MacArthur dokument, popierany przez ponad 100 firm i 50 organizacji, w którym Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, „ROP” (ang. Extended Producer Responsibility, „EPR”) uznawana jest za jedyny i sprawdzony sposób by zapewnić stały, ale i wystarczająco sfinansowany proces zbiórki, sortowania oraz recyklingu opakowań. To właśnie system ROP pozwoli uniknąć milionów ton tworzyw sztucznych, które rok w rok wyciekają do środowiska naturalnego.

Celem, założonej w 2009 r. Fundacji Ellen MacArthur (ang. Ellen MacArthur Foundation, „EMAF”) jest promocja idei gospodarki cyrkularnej i szybkiej transformacji gospodarek linearnych w kierunku gospodarek o obiegu zamkniętym (GOZ). By osiągnąć swoje cele, EMAF publikuje raporty, analizy i ekspertyzy, popularyzuje i rozszerza wiedzę o dobrych praktykach, informuje i edukuje biznes, organizacje pozarządowe i sektor szkolnictwa wyższego.

Polski Pakt Plastikowy („PPP”) jest częścią światowej sieci Plastics Pact, koordynowanej przez EMAF. Jest pierwszą taką inicjatywą w Europie Środkowo-Wschodniej i ósmym Paktem krajowym na świecie. Inicjatywy te łączy wspólna wizja nowej gospodarki, w której to tworzywa sztuczne pozostają przez cały czas w obiegu zamkniętym.

Jednym z Członków i Założycieli PPP jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań.

Dokument opublikowany przez EMAF jest oświadczeniem kluczowych interesariuszy z całego łańcucha wartości opakowań promującym system ROP. Wskazano w nim, dlaczego ROP jest ważny,
po co należy go wdrażać, dlaczego warto angażować się w jego tworzenie.

Całe oświadczenie to swoiste „wezwanie” do wdrożenia systemów ROP w kontekście opakowania. Założenia i wytyczne są raczej ogólne, nawołujące do osiągania celów, kompleksowo pokazujące, że każdy z etapów jest ważny. Jako przykład może posłużyć informacja, że aby rozwiązać wyzwania związane z opakowaniami, należy eliminować, wprowadzać innowacje i zastosować cyrkularność używanych opakowań (utrzymywać je w ekonomii, ale poza środowiskiem). Takie działania przyniosą korzyści gospodarcze, środowiskowe, społeczne i wspomogą obecne globalne wyzwania: zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi, zmiany klimatyczne, zanikanie różnorodności biologicznej.

Jak czytamy w dokumencie, jedyną sprawdzoną i prawdopodobną ścieżką zapewnienia dedykowanego, stałego i wystarczającego finansowania na dużą skalę są obowiązkowe, odpłatne systemy ROP, w których wszyscy uczestnicy branży, wprowadzając na rynek opakowania, zapewniają środki finansowe przeznaczone na zbieranie i przetwarzanie tych opakowań po ich zużyciu. Alternatywy, które polegają na finansowaniu z budżetów publicznych lub z dobrowolnych wpłat, najprawdopodobniej nie będą trwałe i wystarczające w wymaganym zakresie.

Oświadczenie wskazuje również, że systemy ROP to więcej, niż tylko mechanizm finansowania. Może on przynieść dodatkowe korzyści, takie jak chociażby zwiększenie wydajności i przejrzystości systemu, czy zachęcanie do innowacyjnych rozwiązań opakowań.

Zaznaczono również, że żaden system ROP nie jest idealny, a podczas projektowania takiego systemu należy wziąć pod uwagę wiele aspektów. Aby wypracować możliwie najlepszy system ROP, co zostanie wypracowane przez wszystkich interesariuszami wspólnie.

Interesariusze oświadczają w popieranym dokumencie publiczne poparcie wdrożenia systemów ROP dla opakowań, jednocześnie zobowiązując się do:

  1. Upewnienia się, że organizacja/firma jest zgodna co do tych założeń, a podejmowania działania są zgodne z oświadczeniem;
  2. Bycia konstruktywnym w prowadzonych działaniach i kontaktach z rządami oraz pozostały interesariuszami;
    opowiadania się za ustanowieniem „dobrych praktyk/ well-designed ROP”, wspierania opracowywania sposobów implementacji i ciągłego doskonalenia ROP, w kontekście lokalnym;
  3. Współpracy z współpracownikami oraz właściwymi stowarzyszeniami, oraz do współpracy w której uczestniczymy już, by dalej pracować nad odpowiednim dostosowaniem stanowisk i działań.

Zaznacza się, że bez odpowiedniej polityki zbiórka i recykling opakowań prawdopodobnie nie będą w znaczący sposób skalowane, a dziesiątki milionów ton opakowań będzie co roku trafiało do środowiska.

Więcej informacji na stronie: https://emf.thirdlight.com/link/cp8djae8ittk-xo55up/@/#id=0

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej. Zamknij