ZASADY WSPÓŁPRACY

PODSTAWĄ OTRZYMANIA DOPŁAT OD REKOPOLU JEST:

PunktorStrzalkaGreenprzycietaZłożenie zapytania do Rekopolu o przedstawienie oferty współpracy wypełniając formularz w zakładce naszej strony internetowej NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

PunktorStrzalkaGreenprzycietaZawarcie Umowy o współpracy z Rekopolem w zakresie usługi pozyskania, przygotowania i przekazania do recyklingu odpadów opakowaniowych oraz pozyskania dokumentów DPR

PunktorStrzalkaGreenprzycietaPrzekazanie odpadów opakowaniowych do recyklingu

PunktorStrzalkaGreenprzycietaWystąpienie z wnioskiem o wydanie dokumentu potwierdzającego recykling przekazanych odpadów opakowaniowych

PunktorStrzalkaGreenprzycietaUwzględnienie we wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego recykling pochodzenia odpadów tj. z gospodarstw domowych lub z innych źródeł

PunktorStrzalkaGreenprzycietaPozyskanie od recyklera dokumentów potwierdzających wykonanie recyklingu DPR*

PunktorStrzalkaGreenprzycietaWystawienie faktury VAT na podstawie kompletu dokumentów DPR zgodnie z Umową

PunktorStrzalkaGreenprzycietaPrzesłanie do Rekopolu faktury VAT wraz z kompletem dokumentów DPR (w oryginale egzemplarze A)

* W przypadku przekazania odpadów do recyklingu poza granicami Polski dokumentów EDPR