Z KIM WSPÓŁPRACUJEMY

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. realizuje przejęty obowiązek odzysku i recyklingu od przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek współpracując z:

PunktorStrzalkaGreenprzycietaZakładami prowadzącymi działalność w gospodarce odpadami jako:

  • Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
  • Instalacje Zastępcze do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
  • Podmioty odbierające zmieszane odpady komunalne od mieszkańców
  • Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)
  • Sortownie
  • Skupy odpadów opakowaniowych
  • Zbierający odpady
  • Firmy eksportujące odpady opakowaniowe do recyklingu poza granice kraju
  • Pośrednio z Gminami

PunktorStrzalkaGreenprzycietaRecyklerami odpadów opakowaniowych

PunktorStrzalkaGreenprzycietaPodmiotami wprowadzającymi produkty w opakowaniach na rynek i selektywnie zbierającymi odpady opakowaniowe w związku z prowadzeniem swojej działalności (rekompensata)