WZORY DOKUMENTÓW

UWAGA! Zmiana przepisów prawnych od 1 stycznia 2018 roku.

Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadziła nowe przepisy dotyczące wystawiania dokumentów potwierdzających recykling. Na dzień dzisiejszy nie wydano rozporządzenia wykonawczego do ustawy, zawierającego nowe wzory dokumentów DPR/EDPR. W momencie ukazania się rozporządzenia wzory zostaną uaktualnione.

WZÓR DOKUMENTU DPO i DPR pobierz

Instrukcja wypełniania dokumentu potwierdzającego recykling odpadów opakowaniowych (DPR) oraz dokumentu potwierdzającego inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych (DPO) pobierz

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH RECYKLINGOWI (EDPR) pobierz

Instrukcja wypełniania dokumentu potwierdzającego eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi (EDPR) pobierz