WZORY DOKUMENTÓW

WZÓR DOKUMENTU DPO i DPR pobierz*

*Wzór zgody z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR.     Poz. 1809

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH RECYKLINGOWI (EDPR) pobierz**

**Wzór zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów EDPO i EDPR.    Poz. 1803