WZORY DOKUMENTÓW

WZÓR DOKUMENTU DPO i DPR pobierz

Instrukcja wypełniania dokumentu potwierdzającego recykling odpadów opakowaniowych (DPR) oraz dokumentu potwierdzającego inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych (DPO) pobierz

WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO EKSPORT LUB WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWĄ DOSTAWĘ ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH W CELU PODDANIA ICH RECYKLINGOWI (EDPR) pobierz

Instrukcja wypełniania dokumentu potwierdzającego eksport lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi (EDPR) pobierz