STANDARDY WSPÓŁPRACY

REKOPOL ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. WSPÓŁPRACUJE Z PODMIOTAMI:

PunktorStrzalkaGreenprzycietaPosiadającymi wymagane prawem aktualne decyzje na prowadzenie działalności

PunktorStrzalkaGreenprzycietaProwadzącymi działalność zgodnie z posiadanymi decyzjami

PunktorStrzalkaGreenprzycietaWywiązującymi się z zawartej Umowy

PunktorStrzalkaGreenprzycietaCeniącymi wysoką jakość i rzetelność współpracy

W przypadku wątpliwości co do prowadzonej działalności oraz przekazywanych do Rekopolu dokumentów, Rekopol zastrzega sobie prawo kontroli w siedzibie firmy współpracującej i miejscu zbierania, przetwarzania odpadów objętych Umową.