OFERTA

Od 2002 roku wspólnie z firmami prowadzącymi działalność w zakresie gospodarki odpadami Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. wspiera na terenie całego kraju rozwój odzysku odpadów opakowaniowych dofinansowując głównie selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych u źródła.

Współpracujemy z największymi Instalacjami do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Polsce dofinansowując gospodarkę odpadami w ponad 700 gminach. Stawiamy na długofalowe relacje z Partnerami biznesowymi. 82 % naszych Partnerów współpracuje z nami od ponad 10 lat. Jesteśmy firmą z tradycjami.

16_Oferujemy_popr

WSPÓŁPRACUJĄC Z REKOPOL ORGANIZACJĄ ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. ZYSKUJESZ:

PunktorStrzalkaGreenprzycietaKonkurencyjne dopłaty do każdej tony zebranych, odzyskanych i przekazanych do recyklingu odpadów opakowaniowych

PunktorStrzalkaGreenprzycietaKorzystne i dostosowane do sytuacji rynkowej warunki współpracy

PunktorStrzalkaGreenprzycietaDodatkowe źródło finansowania gospodarki odpadami poprzez zmniejszenie kosztów selektywnej zbiórki oraz zmniejszenie kosztów sortowania

PunktorStrzalkaGreenprzycietaWsparcie w realizacji poziomów recyklingu wymaganych przez gminę

PunktorStrzalkaGreenprzycietaZwiększenie efektu ekologicznego

PunktorStrzalkaGreenprzycietaWsparcie w znalezieniu odbiorców i recyklerów odpadów opakowaniowych

PunktorStrzalkaGreenprzycietaMożliwość skorzystania ze szkoleń z udziałem najwyższej klasy ekspertów

PunktorStrzalkaGreenprzycietaWspółdziałanie w zakresie edukacji ekologicznej bezpłatnie i odpłatnie, w zależności od zakresu współpracy

PunktorStrzalkaGreenprzycietaRzetelną współpracę, zgodną z obowiązującym prawem, uwzględniającą specyfikę rozliczenia usługi, tj. czas na wystawienie faktury vs czas na pozyskanie dokumentów potwierdzających recykling (DPR)

 

W RAMACH REALIZACJI UMOWY ZAPEWNIAMY:

PunktorStrzalkaGreenprzycietaPortal Dostawcy – elektroniczny dostęp do kontrolowania realizacji Umowy

PunktorStrzalkaGreenprzycietaDoradztwo z zakresu realizacji Umowy i związanych z tym przepisów prawa

PunktorStrzalkaGreenprzycietaWeryfikację poprawności przesyłanej dokumentacji do Rekopolu

PunktorStrzalkaGreenprzycietaIndywidualne podejście do zgłaszanych zagadnień – konsultacje

PunktorStrzalkaGreenprzycietaTerminowe przesyłanie informacji o poziomie realizacji Umowy i związanej z tym dokumentacji

PunktorStrzalkaGreenprzycietaWsparcie prowadzonej edukacji ekologicznej

PunktorStrzalkaGreenprzycietaSzkolenie ze zmian prawnych związanych z realizacją Umowy