NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

 • Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z Rekopol Organizacją Odzysku Opakowań S.A. w zakresie dopłat do odpadów opakowaniowych przekazywanych do recyklingu, prosimy o wypełnienie i przesłanie poniższego formularza zgłoszeniowego w celu otrzymania oferty.

 • Dane zgłoszeniowe:

 • Dane kontaktowe:

 • Ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych przez Państwa do RECYKLINGU w skali roku kalendarzowego:


 • Odpady opakowaniowe przekazywane do RECYKLINGU pochodzące z GOSPODARSTW DOMOWYCH - Roczny tonaż [Mg]
 • Mg
 • Mg
 • Mg
 • Mg
 • Mg
 • Odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw domowych - są to odpady powstające w związku z bytowaniem człowieka w gospodarstwie domowym oraz w innych miejscach niż gospodarstwo domowe, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, np.: w zakładach pracy ( konsumpcja przez pracowników).

  WAŻNE: Odpady opakowaniowe zaliczane do odpadów z gospodarstw domowych, powstają z reguły po opakowaniach jednostkowych.

 • Odpady opakowaniowe przekazywane do RECYKLINGU pochodzące z INNYCH ŹRÓDEŁ
  - Roczny tonaż [Mg]

 • Mg
 • Mg
 • Mg
 • Mg
 • Mg
 • Mg
 • Odpady opakowaniowe z innych źródeł – są to odpady powstałe w wyniku działalności gospodarczej w handlu i przemyśle lub działalności o innym charakterze poza gospodarstwami domowymi. Odpadami z innych źródeł są głównie odpady opakowaniowe powstałe w wyniku rozpakowania towaru.

  WAŻNE: Odpady opakowaniowe zaliczane do odpadów z innych źródeł, powstają przede wszystkim po opakowaniach zbiorczych i transportowych.

  *Do współpracy z Organizacją Odzysku Opakowań nie wliczamy opakowań, które nie zostały wprowadzone na rynek lub półproduktów przeznaczonych do wyrobu opakowań.
 • Dane i ilości wpisane do formularza będącego zapytaniem o przedstawienie przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. oferty współpracy, stanowią dane poufne i jako takie podlegają ochronie prawnej.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.