STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zarząd:

Jakub Tyczkowski – Prezes Zarządu

Rafał Mordalski – Członek Zarządu

Michał Mikołajczyk – Prokurent

Rada Nadzorcza:

1.           Krzysztof Baczyński                        Coca-Cola HBC Sp. z o.o.                             Przewodniczący

2.           Agnieszka Wyszomirska Rossmann SDP Sp. z o.o.                                           Wiceprzewodnicząca

3.           Janusz Gołębiowski                        Henkel Polska Sp. z o.o.                              Członek

4.           Zuzanna Kaleta-Michalak             O-I Poland S.A.                                               Członek

5.           Witold Kazubek                               Pepsi-Cola GB Sp. z o.o.                              Członek

6.           Beata Korach                                   Nestle Polska S.A.                                         Członek

7.           Iwona Krajewska                            Procter&Gamble DS. Polska                       Członek

8.           Edyta Krysiuk-Kowalczyk              Żywiec Zdrój S.A.                                         Członek

9.           Monika Sommer                             Tetra Pak Sp. z o.o.                                      Członek

10.         Anna Wójcik-Przybył                      Stena Recycling Sp. z o.o.                           Członek