STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zarząd:

Jakub Tyczkowski – Prezes Zarządu

Rafał Mordalski – Członek Zarządu

Michał Mikołajczyk – Prokurent

Rada Nadzorcza:

  1. Krzysztof Baczyński                                        Coca-Cola HBC Polska Sp. z o. o.                                      Przewodniczący
  2. Agnieszka Wyszomirska                                Rossmann SDP Sp. z o.o.                                                   Wiceprzewodnicząca
  3. Paulina Kaczmarek                                         Żywiec Zdrój S.A.                                                                   Członek
  4. Zuzanna Kaleta-Michalak                              O-I Poland S.A.                                                                       Członek
  5. Witold Kazubek                                              Pepsi-Cola GB Poland Sp. z o.o.                                           Członek
  6. Beata Korach                                                   Nestle Polska S.A.                                                                    Członek
  7. Iwona Krajewska                                            Procter & Gamble DS Polska Sp. z o.o.                               Członek
  8. Adam Krynicki                                                Krynicki Recykling S.A.                                                         Członek
  9. Bogdan Orzechowski                                     SIG Combiblic Sp. z o.o.                                                        Członek
  10. Tomasz Zieleźny                                             Henkel Polska Sp. z o.o.                                                        Członek