AKCJONARIAT

W skład naszego Akcjonariatu wchodzi 25 członków polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw (producenci, fillerzy, firmy zajmujące się gospodarką odpadami oraz sieci handlowe). Są oni gwarantem stabilności działalności Rekopolu. Istnienie naszej organizacji nie zależy od decyzji biznesowej jednej czy dwóch firm.
Nasi Akcjonariusze nie pobierają dywidendy. Działamy w oparciu o zasadę non profit.