PUBLICZNE KAMPANIE EDUKACYJNE

Przedsiębiorca wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach jest zobowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne więcej/zwiń

W myśl art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań.

  • W przypadku samodzielnej realizacji powyższego obowiązku wprowadzający produkty w opakowaniach jest zobowiązany przekazać na ten cel lub wpłacić na rachunek NFOŚiGW co najmniej 2 % wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym
  • Organizacja Odzysku Opakowań przejmując od przedsiębiorcy obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zobowiązana jest przekazać na publiczne kampanie edukacyjne co najmniej 5 % przychodów uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu realizacji wspomnianego obowiązku

Obowiązek ten spoczywa również na wprowadzających produkty w opakowaniach poniżej 1 Mg oraz wprowadzających na rynek produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki niebezpieczne. (Źródło: interpretacja ministerstwa)

Ten obowiązek zrealizujemy w ramach podstawowej umowy na realizację obowiązku odzysku i recyklingu.

W RAMACH PROWADZENIA PUBLICZNYCH KAMPANII EDUKACYJNYCH

PunktorStrzalkaGreenprzycietaRealizujemy autorskie kampanie i działania takie jak Dzień Bez Śmiecenia

PunktorStrzalkaGreenprzycietaOrganizujemy seminaria, szkolenia i konferencje, m.in. szkolenia dla klientów, operatorów komunalnych, konferencje międzynarodowe pn. Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta w świetle nowej dyrektywy opakowaniowej

PunktorStrzalkaGreenprzycietaWspieramy działania realizowane w gminach przez naszych Partnerów, np. realizacja ścieżek edukacyjnych, konkursy w szkołach, warsztaty dla najmłodszych

PunktorStrzalkaGreenprzycietaWspieramy kampanie promujące selektywną zbiórkę odpadów oraz zachowania proekologiczne, m.in. Warszawskie Dni Recyklingu, Sprzątanie Świata, Zgrani z naturą oraz Kultura to Natura

PunktorStrzalkaGreenprzycietaRealizujemy niestandardowe projekty edukacyjne

PunktorStrzalkaGreenprzycietaOpracowujemy i przygotowujemy materiały edukacyjne, na przykład:

infografiki: – można je bezpłatnie pobrać tutaj

zgniecenie ma znaczeniePrzetworzenie ma znaczenieoznaczenie ma znaczenie

filmy edukacyjne: można je bezpłatnie pobrać tutaj

Co nadaje się do recyklingu Jak poprawnie segregować Po co segregować odpady

gry plenerowe:

gra