Działaj z imPETem

Działaj z imPETem – projekt ukierunkowany na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Przedsięwzięcie zainicjowało czterech producentów branży FMCG: Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o., Nestlé Polska S.A. Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. oraz Żywiec Zdrój S.A., wprowadzających na rynek wody i napoje w tym opakowaniu. Projekt realizuje Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. we współpracy z podmiotami gospodarującymi odpadami.

Rocznie Polacy zużywają ok. 650 tysięcy ton plastikowych opakowań[1]. Aż 30% z nich (200 tys. ton) stanowią butelki PET, powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Do recyklingu przekazywanych jest ok. 50% z nich, natomiast pozostałe trafiają na składowiska lub do spalenia. Tymczasem, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim. Działamy z imPEtem, by jak najwięcej z nich było poddawanych recyklingowi!

Udostępniamy do bezpłatnego wykorzystania materiały edukacyjne, powstałe w ramach projektu. Prosimy o informację na temat okoliczności i miejsca wykorzystywania poniższych materiałów na adres: a.kaminska@rekopol.pl.

Zapraszamy do polubienia fanpage akcji w serwisie Facebook: www.facebook.com/dzialajzimpetem.

Prowadzimy także ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych pod honorowym patronatem Ministerstwa Środowiska, Rzecznika Praw Dziecka oraz Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty – www.dzialajzimpetem.pl.

Logotyp akcji:

Infografiki:

Scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych wraz z kartami pracy

Ulotka, zakładka do książki, plakat, plan lekcji, broszura – droga butelki w recyklingu

GRA MEMORY, Kolorowanki, krzyżówka, wykreślanka:

 

Informacja prasowa, sonda, ciekawostki:

Działaj z imPETem – informacja prasowa

Butelki PET- ciekawostki

Aplikacja:

Pod nazwą: „Działaj z imPETem” do pobrania w Google Play – kod QR, a od czerwca także iStore

Dysponujemy wersją do zamieszczenia na stronie internetowej, w przypadku zainteresowania prosimy o kontakt.

 

O projekcie:

W wybranych lokalizacjach na terenie kraju realizowane będą działania edukacyjne z zakresu segregowania surowców tak, aby jak najwięcej odpadów opakowaniowych typu butelka PET było wyodrębnionych w gospodarstwach domowych i trafiało do recyklingu. Edukacja ekologiczna jest ukierunkowana na rozpowszechnianie wśród społeczeństwa prawidłowych zasad postępowania z tym odpadem. W rezultacie przeprowadzonych działań, Rekopol zrealizuje obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych na poziomie przewyższającym wymagania określone ustawą z 13 czerwca 2013 roku o gospodarowaniu opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Projekt jest pierwszym tego typu w kraju.

Więcej informacji:

Anna Kamińska

Specjalista ds. komunikacji marketingowej

a.kaminska@rekopol.pl

533 800 054

 [1] Dane za 2016 rok, zebrane i przeanalizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. na podstawie sprawozdań gmin, podmiotów gospodarujących odpadami oraz organizacji odzysku.