Wywiady i komentarze & dobre praktyki

Rafał Sonik – założyciel Akcji Czyste Tatry w wywiadzie dla Rekopolu

Od 2012 roku wolontariusze Stowarzyszenia Czysta Polska wyruszają na tatrzańskie szlaki w ramach wielkiej akcji „Czyste Tatry”. W Rekopolu gościliśmy Rafała Sonika – założyciela akcji. Zapraszamy do lektury wywiadu. 1. Panie Rafale jak to się stało, że biznesmen i kierowca rajdowy zaangażował się w działalność ekologiczną, co Pana do tego skłoniło? Mam na myśli projekt […]

Czytaj więcej...

REKOPOL na konferencji KUPS – „Wyzwania branży sokowniczej w obliczu pandemii”

W dniu 29 czerwca 2021 r. odbyła się konferencja „Wyzwania branży sokowniczej w obliczu pandemii”, organizowana przez Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wiedzy, uwzględniających bieżącą sytuację na rynku sokowniczym w kraju i za granicą. Specjaliści i uczestnicy branży pochylili się także nad trendami oraz przepisami prawnymi […]

Czytaj więcej...

REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań S.A. członkiem PIO od czerwca 2021.

Polska Izba  Opakowań jest organizacją samorządu przedsiębiorców skupiającą producentów opakowań, materiałów opakowaniowych, maszyn i urządzeń dla przemysłu opakowań. REKOPOL poprzez działania zrzeszające dąży do jak najlepszej wymiany wiedzy w zakresie rozwoju i innowacji opakowań oraz możliwych technik zagospodarowania. Wymiana wiedzy ma służyć Klientom Rekopolu oraz podnosić standard usług i dostęp do wiedzy.  

Czytaj więcej...

Webinar organizowany przez Rekopol „Bezpieczeństwo Opakowań i Ochrona przed Marnowaniem Żywności” odbył się 23 czerwca.

Dnia 23 czerwca br. REKOPOL był organizatorem i prowadzącym webinarium pt. „Bezpieczeństwo opakowań i ochrona przed marnowaniem żywności”. Powitał i otworzył wydarzenie Michał Mikołajczyk, prokurent i dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Rekopolu OOO S.A. Pierwszym prelegentem przedstawiającym w wystąpieniu pt.„ Marnotrwawni konsumenci? Alternatywny punkt widzenia na znany problem społeczny” społeczny punkt widzenia problemu marnowania żywności […]

Czytaj więcej...

Raport „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2020/21”

Raport „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce 2020/21” został opublikowany przez Global Compact Network Poland we współpracy z m.in. Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Najwyższą Izbą Kontroli, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W opracowaniu przeanalizowano sytuację w trzech branżach, w których szara strefa stanowi […]

Czytaj więcej...