Prawo i system

ROP, szanse i wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle projektu ustawy opakowaniowej. Webinar Rekopolu – podsumowanie

28 września odbył się bezpłatny webinar szkoleniowy organizowany przez REKOPOL nt. „ROP, szanse i wyzwania dla polskich przedsiębiorców w świetle projektu ustawy opakowaniowej”. Prelegentami byli: Jakub Tyczkowski, Prezes Zarządu Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań S.A., Rafał Mordalski, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Rekopolu Organizacji Odzysku Opakowań S.A., Michał Mikołajczyk, Prokurent, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Rekopolu Organizacji […]

Czytaj więcej...

Skierowano do sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 

Szanowni Państwo, projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw został skierowany do sejmu. Projekt ten dotyczy dostosowania przepisów do nowych rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej, które zobowiązują kraje Unii do 2035 r. do osiągnięcia 65 proc. poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych i ma na celu zmniejszenie ilości […]

Czytaj więcej...

Fit for 55

Dnia 14 lipca br. Komisja Europejska przedstawiła i ogłosiła pakiet zmian prawnych, które są związane z klimatem i energią- to tzw. „Fit for 55”. Powinien on być postrzegany jako część Europejskiego Zielonego Ładu. Dlatego też to nie tylko zmiany przepisów środowiskowych jak i przepisów energetycznych, ale jest to zmiana koncepcji funkcjonowania gospodarki. Może to również […]

Czytaj więcej...

Rozszerzona odpowiedzialność producenta wspierana przez ponad 150 podmiotów.

Polski Pakt Plastikowy udostępnił opublikowany przez Fundację Ellen MacArthur dokument, popierany przez ponad 100 firm i 50 organizacji, w którym Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, „ROP” (ang. Extended Producer Responsibility, „EPR”) uznawana jest za jedyny i sprawdzony sposób by zapewnić stały, ale i wystarczająco sfinansowany proces zbiórki, sortowania oraz recyklingu opakowań. To właśnie system ROP pozwoli uniknąć […]

Czytaj więcej...

Długo wyczekiwana Dyrektywa Plastikowa (Dyrektywa SUP) nie została implementowana terminowo.

Polska na implementację Dyrektywy SUP miała czas do 3 lipca 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wstępny termin obowiązywania przepisów w zakresie powyższej Dyrektywy zapowiada na jesień. Jak informuje Ministerstwo, wciąż trwają prace nad zgłoszonymi uwagami do projektu. Zachęcamy do śledzenia zmian w tym zakresie, pod linkiem: Projekt (rcl.gov.pl)  

Czytaj więcej...