NEWSLETTER

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska

Dnia 17 maja 2021 r. ogłoszono nowe Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W jego treści wskazuje się, że selektywną zbiórką będą objęte: Papier (w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektur), zbierany w pojemnikach lub […]

Czytaj więcej...

Żywiec Zdrój zamyka obieg plastiku

Pierwsza w Polsce przezroCZYSTA butelka – bez etykiety i w 100% z recyklingu   Konsumenci coraz świadomiej sięgają po produkty firm, dla których kwestia transparentności i poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju nie jest chwilowym trendem, a filozofią prowadzenia biznesu. Marką, która doskonale to rozumie i w ten sposób podchodzi do swojej działalności jest Żywiec Zdrój. Lider […]

Czytaj więcej...

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta oraz część wymagań Dyrektywy Single Use Plastic) (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UC81). Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to III/IV kwartał 2021 r.   Link: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r4457566844123,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-opakowaniami-i-odpadami-opakowaniow.html

Czytaj więcej...

Mapa Recyklerów

W kwietniu miała miejsce prezentacja raportu przygotowanego dla Polskiego Paktu Plastikowego – „Mapa recyklerów” będąca analizą mocy przerobowych odpadów z tworzyw sztucznych w Polsce.   Rekopol wraz z zespołem ekspertów zewnętrznych przeprowadził badanie w okresie 3.04. 2020 – 1.04.2021. Określono moce przerobowe polskich recyklerów na 730 tys. ton rocznie, w podziale na poliolefiny sztywne, giętkie […]

Czytaj więcej...

Forum Inspiracji 2021

17 maja odbyła się Piąta edycja Forum Inspiracji, Forum to najważniejsza, doroczna konferencja dotycząca Celów Zrównoważonego Rozwoju z perspektywy biznesu. W tym roku odbyła się pod hasłem: Forum Inspiracji – Innowacje. Ambicje. Sztuczna Inteligencja – biznes na drodze do Agendy 2030.   Forum Inspiracji to konferencja główna Kampanii 17 Celów, zachęcającej biznes w Polsce do […]

Czytaj więcej...