AKTUALNOŚCI

Seminarium w Sejmie

Polskie doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania nowych uregulowań prawnych w dziedzinie gospodarowania odpadami opakowaniowymi – „Problemy, zagrożenia i perspektywy systemu”. Rekopol Organizacja Odzysku S.A. wraz z Ministerstwem Środowiska i Krajowa Izbą Gospodarczą Przemysł Spożywczy zorganizowała w Sejmie seminarium poświęcone regulacjom prawnym w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi (Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej […]

Czytaj więcej...