AKTUALNOŚCI

Nowa nazwa Rekopol O.O.O. SA

Pragniemy poinformować, iż Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę, zgodnie z którą zmieniona została nazwa spółki na Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Szanowni Państwo, Zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013 roku organizacje odzysku są zobowiązane do dnia 31 grudnia 2015 roku, do zmiany swojej nazwy na organizacja […]

Czytaj więcej...

Nowe standardy realizacji obowiązku odzysku i recyklingu

Rekopol beneficjentem PARP i programu CSR współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA wygrał grant w konkursie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i rozpoczął realizację projektu „Społeczna odpowiedzialność biznesu – nowe standardy realizacji […]

Czytaj więcej...

Zmiana w składzie Zarządu

W dniu 31.07.2014 r. Prezes Zarządu Rekopol O.O.O. SA pan Piotr Szajrych złożył rezygnację z funkcji prezesa. Rada Nadzorcza przyjęła decyzję i wyznaczyła na to stanowisko pana Jakuba Tyczkowskiego, dotychczasowego Członka Zarządu i Dyrektora ds. Odzysku.

Czytaj więcej...

Kropla Beskidu dla ochrony zasobów wodnych!

Fundusz Kropli Beskidu przeznacza 120 000 zł na projekty ekologiczne modernizujące infrastrukturę wodną w placówkach oświatowych Beskidu Sądeckiego. Kraków, 16 czerwca 2014 r. Fundusz Kropli Beskidu ogłasza nową formułę programu grantowego wspierającego działania mające na celu modernizację infrastruktury wodnej w instytucjach oświatowych, a także edukację w zakresie poszanowania i oszczędności wody. Zwycięskie szkoły lub przedszkola otrzymają nawet 20.000 złotych na […]

Czytaj więcej...

Obowiązek w zakresie opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych

29 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych (…) Od początku bieżącego roku obowiązuje ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 roku, poz. 888). Wśród szeregu nowych regulacji, kilka dotyczy opakowań wielomateriałowych […]

Czytaj więcej...