AKTUALNOŚCI

Nowe standardy realizacji obowiązku odzysku i recyklingu

Rekopol beneficjentem PARP i programu CSR współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, iż Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA wygrał grant w konkursie „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)” ogłoszonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i rozpoczął realizację projektu „Społeczna odpowiedzialność biznesu – nowe standardy realizacji […]

Czytaj więcej...

Zmiana w składzie Zarządu

W dniu 31.07.2014 r. Prezes Zarządu Rekopol O.O.O. SA pan Piotr Szajrych złożył rezygnację z funkcji prezesa. Rada Nadzorcza przyjęła decyzję i wyznaczyła na to stanowisko pana Jakuba Tyczkowskiego, dotychczasowego Członka Zarządu i Dyrektora ds. Odzysku.

Czytaj więcej...

Kropla Beskidu dla ochrony zasobów wodnych!

Fundusz Kropli Beskidu przeznacza 120 000 zł na projekty ekologiczne modernizujące infrastrukturę wodną w placówkach oświatowych Beskidu Sądeckiego. Kraków, 16 czerwca 2014 r. Fundusz Kropli Beskidu ogłasza nową formułę programu grantowego wspierającego działania mające na celu modernizację infrastruktury wodnej w instytucjach oświatowych, a także edukację w zakresie poszanowania i oszczędności wody. Zwycięskie szkoły lub przedszkola otrzymają nawet 20.000 złotych na […]

Czytaj więcej...

Obowiązek w zakresie opakowań wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych

29 maja 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych (…) Od początku bieżącego roku obowiązuje ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 roku, poz. 888). Wśród szeregu nowych regulacji, kilka dotyczy opakowań wielomateriałowych […]

Czytaj więcej...

21 czerwca ekologiczny piknik w ZOO

Fundacja Pro Karton po raz drugi w ramach kampanii „Karton, naturalnie!”,  zaprasza na Ekologiczny Piknik wszystkich warszawiaków wraz z dziećmi do odwiedzenia miejscowego ZOO w godzinach 10-16. U C Z Y M Y  Ekologiczny Piknik w ZOO to niepowtarzalna szansa na bezpośrednie spotkanie z konsumentami, by przekazać im cenną dawkę wiedzy z zakresu ekologii. Opowiemy rodzicom o tym, jak prawidłowo sortować odpady, dlaczego recykling […]

Czytaj więcej...