AKTUALNOŚCI

Rozpoczynają się konsultacje dotyczące Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP)

Konsultacje dotyczące ROP organizowane są przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ministerstwo zaprasza do zgłaszania się na konsultacje do 14 czerwca na adres: dgo@klimat.gov.pl. Więcej informacji pod linkiem:https://www.gov.pl/web/klimat/zaproszenie-na-spotkanie-konsultacyjne-ws-rop2 Spotkania odbędą się dla wskazanych grup interesariuszy w następujących terminach: – 17 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00 – 12:00 – wprowadzający produkty w opakowaniach, – 18 czerwca […]

Czytaj więcej...

Dyrektywa Plastikowa (Dyrektywa SUP)

7 czerwca br. pojawiły się wytyczne Komisji Europejskiej w języku polskim dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Zachęcamy do zapoznania się z nimi poprzez link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0607(03)&from=EN Przypominamy, że zapisy Dyrektywy dotyczące zakazu wprowadzania do […]

Czytaj więcej...

Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta oraz część wymagań Dyrektywy Single Use Plastic) (nr w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UC81). Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to III/IV kwartał 2021 r. Link: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r4457566844123,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-gospodarce-opakowaniami-i-odpadami-opakowaniow.html

Czytaj więcej...

Raport Szacunek kosztu netto selektywnej zbiórki, transportu i zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych” – wyniki 27 kwietnia

Już 27 kwietnia Konfederacja Lewiatan wraz z Deloitte ogłoszą Raport Szacunek kosztu netto selektywnej zbiórki, transportu i zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych”. Jest to pierwsze tego typu opracowanie uwzględniające wielokierunkowe założenia (makroekonomiczne, rynkowe, strategiczne, techniczne, operacyjne, podatkowe i finansowe). Jako Rekopol mieliśmy przyjemność współpracować przy stworzeniu Raportu, tym bardziej serdecznie zachęcamy […]

Czytaj więcej...