AKTUALNOŚCI

Podsumowanie kampanii 17/17 – realizowanej przez CSR Consulting z zaangażowaniem Rekopolu

W poszukiwaniu najlepszych dróg do włączenia polskiego biznesu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) powstała Kampania 17/17. Zgromadzone w jej ramach materiały, zidentyfikowane szanse biznesowe i wypracowane wnioski znalazły swoje miejsce na łamach dwóch publikacji, których premiera miała miejsce 6 grudnia 2017 r., w Ministerstwie Rozwoju podczas podsumowania Kampanii 17/17. Kierunek niezbędnym działaniom wyznacza Agenda […]

Czytaj więcej...

„Wpływ biznesu na środowisko” – broszura opracowana przez CSR Consulting i Rekopol w ramach Kampanii 17/17

Polscy przedsiębiorcy stają się coraz bardziej świadomi wpływu prowadzonej działalności na środowisko w całym łańcuchu wartości – to cieszy. Wciąż brakuje im jednak rzetelnej wiedzy na temat skali tego oddziaływania, co utrudnia rozpoznanie ryzyk biznesowych, wynikających z niedoszacowania jego rozmiaru. Właśnie dla nich powstała bezpłatna publikacja „Wpływ biznesu na środowisko”, której wydawcami są CSR Consulting oraz […]

Czytaj więcej...

Przedsiębiorco! Uruchamiamy dla Ciebie Portal Klienta i e-faktury!

Szanowny Przedsiębiorco, Z myślą o Twoich potrzebach wprowadzamy nowoczesne narzędzie – Portal Klienta. Portal umożliwi bieżący dostęp do najważniejszych danych i pozwoli na szybką wymianę informacji pomiędzy nami. W Portalu otrzymasz: dostęp do wystawionych faktur (po uzyskaniu od  zgody na faktury elektroniczne – ich podgląd i pobieranie) – ZGODĘ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ i odesłać na […]

Czytaj więcej...

Rekopol był Partnerem Ogólnopolskiego Zjazdu RIPOK 2017 Ekorum w dniach 22-23 listopada

Rekopol był partnerem 6. Ogólnopolskiego Zjazdu RIPOK 2017. Wydarzenie Ekorum odbyło się w dniach 22-23 listopada w Wiśle i skupiało m.in. zarządzających regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych. W ciągu dwóch dni odbyło się wiele panelów i wykładów, a także studium panelowe z udziałem przedstawicieli RIPOK-ów ze wszystkich 16 województw. Jakub Tyczkowski był prelegentem w panelu […]

Czytaj więcej...

Listopadowe szkolenia dla Przedsiębiorców – WNIOSKI i podsumowanie

14 i 21 listopada odbyły się szkolenia dla Przedsiębiorców, organizowane przez Rekopol. Poza omówieniem zmian, które wprowadziła nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, rozmawialiśmy także o praktycznych aspektach współpracy pomiędzy Przedsiębiorcami, a Rekopolem. W wyniku rozmów okazało się, że wielu Przedsiębiorców ma nadal wątpliwości dotyczące  weryfikacji tego, co i kiedy powinni raportować do […]

Czytaj więcej...