AKTUALNOŚCI

„Wpływ biznesu na środowisko” – broszura opracowana przez CSR Consulting i Rekopol w ramach Kampanii 17/17

Polscy przedsiębiorcy stają się coraz bardziej świadomi wpływu prowadzonej działalności na środowisko w całym łańcuchu wartości – to cieszy. Wciąż brakuje im jednak rzetelnej wiedzy na temat skali tego oddziaływania, co utrudnia rozpoznanie ryzyk biznesowych, wynikających z niedoszacowania jego rozmiaru. Właśnie dla nich powstała bezpłatna publikacja „Wpływ biznesu na środowisko”, której wydawcami są CSR Consulting oraz […]

Czytaj więcej...

Przedsiębiorco! Uruchamiamy dla Ciebie Portal Klienta i e-faktury!

Szanowny Przedsiębiorco, Z myślą o Twoich potrzebach wprowadzamy nowoczesne narzędzie – Portal Klienta. Portal umożliwi bieżący dostęp do najważniejszych danych i pozwoli na szybką wymianę informacji pomiędzy nami. W Portalu otrzymasz: dostęp do wystawionych faktur (po uzyskaniu od  zgody na faktury elektroniczne – ich podgląd i pobieranie) – ZGODĘ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ i odesłać na […]

Czytaj więcej...

Rekopol był Partnerem Ogólnopolskiego Zjazdu RIPOK 2017 Ekorum w dniach 22-23 listopada

Rekopol był partnerem 6. Ogólnopolskiego Zjazdu RIPOK 2017. Wydarzenie Ekorum odbyło się w dniach 22-23 listopada w Wiśle i skupiało m.in. zarządzających regionalnymi instalacjami przetwarzania odpadów komunalnych. W ciągu dwóch dni odbyło się wiele panelów i wykładów, a także studium panelowe z udziałem przedstawicieli RIPOK-ów ze wszystkich 16 województw. Jakub Tyczkowski był prelegentem w panelu […]

Czytaj więcej...

Listopadowe szkolenia dla Przedsiębiorców – WNIOSKI i podsumowanie

14 i 21 listopada odbyły się szkolenia dla Przedsiębiorców, organizowane przez Rekopol. Poza omówieniem zmian, które wprowadziła nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, rozmawialiśmy także o praktycznych aspektach współpracy pomiędzy Przedsiębiorcami, a Rekopolem. W wyniku rozmów okazało się, że wielu Przedsiębiorców ma nadal wątpliwości dotyczące  weryfikacji tego, co i kiedy powinni raportować do […]

Czytaj więcej...

Jakub Tyczkowski prelegentem podczas Konferencji z okazji 10-lecia funkcjonowania Dobrowolnego Porozumienia na rzecz budowy krajowego systemu zbierania i recyklingu opakowań po żywności płynnej REKARTON, 5 grudnia

Konferencja z okazji 10-lecia funkcjonowania Dobrowolnego Porozumienia na rzecz budowy krajowego systemu zbierania i recyklingu opakowań po żywności płynnej REKARTON jest organizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą Przemysłu Spożywczego i Opakowań wraz z Podkomisją stałą ds. monitorowania gospodarki odpadami. Wydarzenie odbędzie się w dniu 5 grudnia 2017 roku, w Hotelu Gromada Centrum, Pl. Powstańców Warszawy 2, […]

Czytaj więcej...