AKTUALNOŚCI

29 Wielka Ogólnopolska Konferencja Producentów Wód i Napojów – Wysowa-Zdrój z udziałem Rekopolu

W dniach 2-4 października odbyła się kolejna konferencja Krajowej Izby Gospodarczej Przemysłu Rozlewniczego skierowana przede wszystkim do Producentów Wód i Napojów (29 Wielka Ogólnopolska Konferencja Producentów Wód i Napojów). Podczas wystąpienia dotyczącego zmian w systemie gospodarki odpadami opakowaniowymi, Dyrektor sprzedaży i marketingu z Rekopolu – Michał Mikołajczyk przedstawił koncepcję zmiany systemu zaproponowaną przez Ministerstwo Środowiska […]

Czytaj więcej...

Nowe moduły w BDO – informacja

Szanowni Państwo, Ministerstwo Środowiska informuje, że w styczniu 2020 roku mają być gotowe kolejne moduły BDO (Bazy Danych Odpadowych) – moduły dotyczące sprawozdawczości oraz ewidencji. Poprzez nowe moduły w BDO, przedsiębiorcy będą generować karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, a także roczne sprawozdania. Równocześnie też przestaną być uznawane dokumenty papierowe. Dlatego tak ważne jest, aby […]

Czytaj więcej...

Zapraszamy na szkolenie „Gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz najnowsze zmiany w ustawie czystościowej mające znaczenie dla Przedsiębiorcy” 24 września

Szanowni Państwo, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. przy wsparciu Kancelarii Radców Prawnych Górnicki Durowicz Badowska-Domagała Spółka Partnerska zaprasza Państwa na szkolenie: „Gospodarowanie opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz najnowsze zmiany w ustawie czystościowej mające znaczenie dla Przedsiębiorcy” Miejsce: ADN przy alei Jana Pawła II 25 w sali B 24 września 2019 r. Szkolenia odbędzie się w […]

Czytaj więcej...

Zmiany w opłacie recyklingowej za torby z tworzywa sztucznego od 1 września

Od 1 września 2019 roku zaczyna obowiązywać część przepisów ustawy opakowaniowej, które zostały zmienione ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r., podpisana przez Prezydenta w dniu 6 sierpnia,  zmienia ustawę z dnia 13 września […]

Czytaj więcej...

Ministerstwo Środowiska – konsultacje o systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta

2 września w Ministerstwie Środowiska odbyły się konsultacje  z udziałem wiceministra Sławomira Mazurka, przedsiębiorców związanych z gospodarką odpadami oraz stroną społeczną. Spotkanie było okazją do przedstawienia wstępnych założeń systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), która uwzględnia wymagania tzw. pakietu odpadowego, czyli nowelizacji sześciu dyrektyw z zakresu odpadów. Poniżej znajdziecie Państwo prezentację z założeniami nowego systemu. Zachęcamy […]

Czytaj więcej...