AKTUALNOŚCI

Minister Środowiska określił w drodze rozporządzenia wysokość opłaty recyklingowej

1 stycznia 2018 roku w życie wejdą zapisy Ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zgodnie z dokumentem – prowadzący jednostki handlu detalicznego i hurtowego będą zobowiązani do pobierania od kupującego opłaty recyklingowej za każdą wydaną lekką torbę plastikową na zakupy, przeznaczoną do zapakowania produktów zakupionych w danej jednostce handlowej. Wysokość pobieranej […]

Czytaj więcej...

Rekopol Partnerem akcji „Zielone Kasy Auchan” prowadzonej w związku ze zmianami prawnymi wchodzącymi w życie od 2018 roku

Auchan Polska Sp. z o.o. prowadzi akcję edukacyjną „Zielone Kasy w Auchan”. Rekopol jest jej partnerem. W trosce o środowisko oraz w oparciu o zapisy dyrektywy Unii Europejskiej i nadchodzącymi zmianami w polskim prawie na temat gospodarowania odpadami*, od dnia 27 grudnia w sklepach Auchan nie będą już wydawane darmowe torby przy kasach.  Celem dyrektywy […]

Czytaj więcej...

XVI Seminarium dla Zbierających i Zagospodarowujących Odpady Komunalne za nami!

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w dniach 8-10 listopada 2017r. zorganizowała XVI Seminarium dla Zbierających i Zagospodarowujących Odpady Komunalne, w którym uczestniczyło ponad 120 osób reprezentujących RIPOKi i Instalacje Zastępcze. Myślą przewodnią naszego Seminarium było: „Zmiany prawne i ich praktyczny wpływ na gospodarkę odpadami”. Kluczowym tematem była analiza zagadnień prawnych , które od 1 stycznia […]

Czytaj więcej...

Podsumowanie kampanii 17/17 – realizowanej przez CSR Consulting z zaangażowaniem Rekopolu

W poszukiwaniu najlepszych dróg do włączenia polskiego biznesu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) powstała Kampania 17/17. Zgromadzone w jej ramach materiały, zidentyfikowane szanse biznesowe i wypracowane wnioski znalazły swoje miejsce na łamach dwóch publikacji, których premiera miała miejsce 6 grudnia 2017 r., w Ministerstwie Rozwoju podczas podsumowania Kampanii 17/17. Kierunek niezbędnym działaniom wyznacza Agenda […]

Czytaj więcej...