AKTUALNOŚCI

Ważna informacja na temat raportowania ilości wprowadzanych do obrotu produktów w opakowaniach za rok 2021 oraz na temat zmian prawa od 1 stycznia 2022

Szanowni Państwo, Zakończenie roku , jak zawsze wiąże się z koniecznością zamknięcia ewidencji wprowadzanych do obrotu produktów  w opakowaniach oraz , jak co roku, z koniecznością przesłania do Rekopolu raportu na temat ilości opakowań wprowadzonych do obrotu  w roku 2021. Termin przesłania nam raportu to: 7 stycznia dla przedsiębiorców, którzy w roku 2021 rozpoczęli działalność […]

Czytaj więcej...

Nowy Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, wdrażający zapisy unijnej Dyrektywy Single-Use Plastics.

W dniu 30 grudnia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało nowy „Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw” wdrażający zapisy unijnej Dyrektywy Single-Use Plastics. Jest to kolejna wersja projektu zaproponowanego przez MKiŚ w kwietniu 2021 r. Tym razem konsultacje przewidziano […]

Czytaj więcej...

Minister Klimatu i Środowiska podpisał dwa istotne rozporządzenia

Szanowni Państwo,   Chcielibyśmy poinformować, że zostały podpisane przez Ministra Klimatu i Środowiska odpowiednio dwa bardzo istotne dla nas i Państwa Rozporządzenia. Są to: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r.– https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2375 oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska […]

Czytaj więcej...

2 webinary Rekopolu już 15 i 21 grudnia!

Szanowni Państwo, Zapraszamy Państwa na 2 webinary, które, jak wierzymy pomogą usystematyzować wiedzę dotyczącą oznakowań na opakowaniach oraz odnaleźć się w nowej rzeczywistości w związku ze zmianami prawnymi w zakresie odpadów i opakowań. „Oznakowania na opakowaniach w zakresie środowiska i przydatność opakowań do recyklingu”. Data: 15 grudnia 2021 r. (ŚRODA) Czas: 13:00-14:15 Aby wziąć udział […]

Czytaj więcej...