AKTUALNOŚCI

XVI Seminarium dla Zbierających i Zagospodarowujących Odpady Komunalne za nami!

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w dniach 8-10 listopada 2017r. zorganizowała XVI Seminarium dla Zbierających i Zagospodarowujących Odpady Komunalne, w którym uczestniczyło ponad 120 osób reprezentujących RIPOKi i Instalacje Zastępcze. Myślą przewodnią naszego Seminarium było: „Zmiany prawne i ich praktyczny wpływ na gospodarkę odpadami”. Kluczowym tematem była analiza zagadnień prawnych , które od 1 stycznia […]

Czytaj więcej...

Podsumowanie kampanii 17/17 – realizowanej przez CSR Consulting z zaangażowaniem Rekopolu

W poszukiwaniu najlepszych dróg do włączenia polskiego biznesu w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) powstała Kampania 17/17. Zgromadzone w jej ramach materiały, zidentyfikowane szanse biznesowe i wypracowane wnioski znalazły swoje miejsce na łamach dwóch publikacji, których premiera miała miejsce 6 grudnia 2017 r., w Ministerstwie Rozwoju podczas podsumowania Kampanii 17/17. Kierunek niezbędnym działaniom wyznacza Agenda […]

Czytaj więcej...

„Wpływ biznesu na środowisko” – broszura opracowana przez CSR Consulting i Rekopol w ramach Kampanii 17/17

Polscy przedsiębiorcy stają się coraz bardziej świadomi wpływu prowadzonej działalności na środowisko w całym łańcuchu wartości – to cieszy. Wciąż brakuje im jednak rzetelnej wiedzy na temat skali tego oddziaływania, co utrudnia rozpoznanie ryzyk biznesowych, wynikających z niedoszacowania jego rozmiaru. Właśnie dla nich powstała bezpłatna publikacja „Wpływ biznesu na środowisko”, której wydawcami są CSR Consulting oraz […]

Czytaj więcej...

Przedsiębiorco! Uruchamiamy dla Ciebie Portal Klienta i e-faktury!

Szanowny Przedsiębiorco, Z myślą o Twoich potrzebach wprowadzamy nowoczesne narzędzie – Portal Klienta. Portal umożliwi bieżący dostęp do najważniejszych danych i pozwoli na szybką wymianę informacji pomiędzy nami. W Portalu otrzymasz: dostęp do wystawionych faktur (po uzyskaniu od  zgody na faktury elektroniczne – ich podgląd i pobieranie) – ZGODĘ MOŻNA POBRAĆ TUTAJ i odesłać na […]

Czytaj więcej...