Rekopol

Kalkulator opłaty produktowej


Opłata produktowa - recykling
Rodzaj opakowaniaOpakowania wprow. [kg]Poziom rec w 2013[%]Opakowania do rec [kg]Stawka opł. prod. [zł]Wartość opł. prod. [zł]
Papier i tektura
(15 01 01)*
58
0.65
Szkło
(15 01 07)*
55
0.26
Tworzywa sztuczne
(15 01 02)*
21,5
2.73
Stal
(15 01 04)*
46
0.82
Aluminium
(15 01 04)*
49
1.37
Drewno i palety
(15 01 03)*
15
0.33
Suma
Opłata produktowa - odzysk
Rodzaj opakowaniaOpakowania wprow. [kg]Poziom odz w 2013[%]Opakowania do odz [kg]Stawka opł. prod. [zł]Wartość opł. prod. [zł]
Suma wszystkich opakowań
58,5
0.00
Sumaryczny koszt dla wszystkich opakowań - recykling wraz z odzyskiem
Taką karę zapłacisz za niezrealizowanie ustawowego obowiązku odzysku i recyklingu.
Skontaktuj się z nami i przekonaj się ile możesz zaoszczędzić.

* Kod produktu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 "W sprawie katalogu odpadów"

Skontaktuj się z nami

Michał Mikołajczyk
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
tel. (+48) 22 436 78 38
kom. 500 114 075
e-mail: m.mikolajczyk@rekopol.pl